02 149 5555 ถึง 60

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัลฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 รางวัล 5 ผลงาน จาก 5 หน่วยงาน


DMIND “AI คัดกรองภาวะซึมเศร้า”

DMIND เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ช่วยให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าจากลักษณะการแสดงออกทางหน้าตา น้ำเสียง และข้อความ สามารถประเมินภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นได้อัตโนมัติ มีความถูกต้อง แม่นยำ ช่วยลดขั้นตอนในการวินิจฉัยของแพทย์

เปิดตัว DMIND Application

งานแถลงข่าว

งานแถลงข่าว

สาธิตการใช้งาน

Application

Application ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ถูกออกแบบ มาเป็นเพื่อนที่พร้อมรับฟัง ทุกความรู้สึกของคุณ และเช็คโรคซึมเศร้า

Application

ผู้บริหารระดับสูงกรมสุขภาพจิต

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ. จุมภฎ พรมสีดา

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ. ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ. ธิติ แสวงธรรม

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
  ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต

เอกสาร ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต

Click Here »
  นโยบายกรมสุขภาพจิต

เอกสาร นโยบายกรมสุขภาพจิต

Click Here »
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ

เอกสาร คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต

Click Here »
  โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต

Click Here »

Application กรมสุขภาพจิต

Line, iOS, Android Application จากกรมสุขภาพจิต ในการประเมินสุขภาพจิต ข้อมูลข่าวสาร อื่นๆ เลือก Download ได้เลยค่ะ .

Click Here

Location

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Phone : 02 149 5555 ถึง 60
ติดต่อสารบรรณกลางกรมสุขภาพจิต : saraban@dmh.mail.go.th สอบถามข้อมูลเรื่อง Website : ict@dmh.mail.go.th

Preset Colors